Pismeni zadaci

Množenje i deljenje decimalnih brojeva dekadnom jedinicom

Pri množenju decimalnog broja sa 10, 100, 1 000 … decimalni zarez pomera se udesno za onoliko mesta koliko dekadna jedinica ima nula. Na primer:

Množenje decimalnog broja dekadnom jednicom

Evo nekoliko primera:

\(12,38 \cdot 10 = 123,8\)

\(5,035 \cdot 10 = 50,35\)

\(0,74 \cdot 10 = 7,4\)

\(0,5 \cdot 10 = 5\)

\(03 \cdot 10 = 030=30\)

Pri deljenju decimalnog broja sa 10, 100, 1 000 … decimalni zarez pomera se ulevo za onoliko mesta koliko dekadna jedinica ima nula. Na primer:

Deljenje decimalnih brojeva dekadnom jednicom

Evo nekoliko primera:

 \(238,1: 10 =23,81\)

\(53,405: 1000 =0,053405\)

\(1,0 : 10 = 0,10=0,1\)

\(6,02 :100 = 0,0602\)

\(9 :100 =0009,0:100=0,090=0,09\)

 

Pokušaj ta tačno rešiš sve zadatke. Ako ne uspeš "iz prve", probaj više puta!

 

 

Vi ste ovde: Home Kvizovi znanja Matematika Za 5. razred Množenje i deljenje decimalnih brojeva dekadnom jedinicom