Pismeni zadaci

Merenje dužine i površine

Jedinice mere za dužinu i površinu


Osnovna jedinica za dužinu je metar. Označava se latinčkim slovom \(m\). U svakodnevnom životu koristimo veće i manje jedinice od metra. Na primer: milimetrima izražavamo debljinu mine za olovku, centimetrima visinu vodostaja na rekama, kilometrima rastojanje između dva grada. Da bismo jedinice za dužinu pravilno koristili, neophodno je da se podsetimo odnosa između njih.

Pretvaranje mernih jednica za dužinu

\(1 km = 1 000 m\), \(1 m = 10 dm\),  \(1 dm = 10 cm\),  \(1 cm = 10 mm\),
\(1 m = 100 cm\),  \(1 dm = 100 mm\),
\(1 m = 1 000 mm\).

Osnovna jedinica za površinu je kvadratni metar. Označava se \(m^2\). Kvadratni metar je površina kvadrata stranice \(1 m\). Koristimo manje i veće jedinice za površinu od kvadratnog metra. Na primer, kvadratnim metrima izražavamo površinu stana, arima površinu vrtova, kvadratnim kilometrima površinu država, a kvadratnim centimetrima površinu lista sveske. Podsetimo se nekih odnosa između jedinica za površinu.

Pretvranje mernih jedinica za površinu
\(1 km^2 = 100 ha\),  \(1 ha = 100 a \),  \(1 a = 100 m^2\),  \(1 m2 = 100 dm^2\),
\(1 ha = 10 000 m^2\),  \(1 m2 = 10 000 cm^2\),
\(1 m^2 = 1 000 000 mm^2\).

 

Kada treba pretvoriti manje jedinice u veće, onda važi obrnuti postupak. Umesto da množimo, delimo sa 10, 100, 1000, ... zavisno od toga koliko je neka od jedinica mere manja od druge.

Uradi test i proveri koliko si naučio.

Vi ste ovde: Home Kvizovi znanja Matematika Za 6. razred Merenje dužine i površine