Sabiranje i oduzimanje u skupu celih brojeva

Sabiranje i oduzimanje u skupu celih brojeva

Pripremili:

Ljubica Popović, OŠ “Jovan Popović”, Kikinda

Ivana Dobrijević, OŠ “Jovan Popović”, Kikinda

Zorica Tasovac, OŠ “Jovan Popović”, Kikinda

Celi brojevi

 

Upoređivanje celih brojeva

 

 

Sabiranje

 

 

Zanimljivosti

 

 

Proveri šta si naučio