Pismeni zadaci

Pitagorina teorema

Pitagorina teorema

Pripremili:

Zoltan Kanalaš, O.Š. “Sveti Sava”, Kikinda, profesor matematike

Desanka Čepelnik, O.Š. “Sveti Sava”, Kikinda, nastavnik matematike

Silvija Dvorski, O.Š. “Sveti Sava”, Kikinda, profesor informatike

 

Dokaz Pitagorine teoreme

 

 

Osnovna primena Pitagorine teoreme

 

 

Primena Pitagorine teoreme

Konstrukcija kvadrata čija je površina jednaka zbiru ili razlici površina druga dva kvadrata

 

 

Primena pitagorine teoreme

Konstrukcija tačaka na brojnoj osi koje odgovaraju brojevima \(\sqrt{2}\) i \(\sqrt{3}\)

 

 

Pitagorina teorema

Nešto drugačiji pristup

 

Kviz znanja

Vi ste ovde: Home Kvizovi znanja Matematika Za 7. razred Pitagorina teorema