Pismeni zadaci

MKo6BGI_377

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Poređaj po veličini brojeve: \(x,-x+1,\left | x \right |-1,-1-\left | -x \right |\) ako je \(x=2\).

2. Od razlike brojeva \(-247\) i \(2145\) oduzmi zbir brojeva \(238\) i \(-546\).

3. Za koliko je zbir svih pozitivnih celih brojeva ne većih od \(7\) veći od broja \(-12\)?

4. Ako je \(a=-7, b=9\) i \(c=-4\) pokaži da je $$b-(a-c)=b-a+c$$

5. Odredi koliko je \(x-(z-y)\) ako je \(x+3=-1, y-4=-2\) i \(3-z=-2\).

MKo6BGI_376

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Poređaj po veličini brojeve: \(x,-x+1,\left | x \right |-1,-1-\left | -x \right |\) ako je \(x=-2\).

2. Od zbira brojeva \(345\) i \(-1462\) oduzmi razliku brojeva \(-379\) i \(-281\).

3. Za koliko je zbir svih negativnih celih brojeva ne manjih od \(-5\) manji od broja \(8\)?

4. Ako je \(a=-5, b=-8\) i \(c=6\) pokaži da je $$a-(b-c)=a-b+c$$

5. Odredi koliko je \(x-y-z\) ako je \(x-2=-5, y-(-3)=-5\) i \(-6-z=-9\).

MKo6BGI_360

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Poređaj po veličini, od najmanjeg do najvećeg, brojeve:

\(-(-1)\)

\(-11\)

\(\left | -11 \right |\)

\(-\left | -11+1 \right |\)

\(1-(-11)\)

2. Odredi:

a) \(x+y\);

b) \(x-y\),

ako je \(x=23-(32-33)\) i \(y=-33-(23-32)\).

3. Na brojevnoj pravoj odredi tačke kojima odgovaraju celi negativni brojevi koji nisu manji od \(-5\).

4. Izračunaj:$$-25+(40-55)-(-15+20)$$

5. Za \(x=-2010\) izračunaj vrednost izraza $$\left | 2010 \right |-x+\left | x-2010 \right |$$

MKo6BGI_361

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Poređaj po veličini, od najmanjeg do najvećeg, brojeve:

\(\left | -22 \right |\)

\(-(-2)\)

\(-\left | 2-22 \right |\)

\(2-(-22)\)

\(-22\)

2. Odredi:

a) \(x+y\);

b) \(x-y\),

ako je \(x=-31+(31-32)\) i \(y=32-(13-31)\).

3. Na brojevnoj pravoj odredi tačke kojima odgovaraju celi pozitivni brojevi koji nisu veći od \(5\).

4. Izračunaj:$$-35+(50-45)-(-25+10)$$

5. Za \(x=-2010\) izračunaj vrednost izraza $$x-\left | -2010 \right |+\left | 2010 -x \right |$$

MKo6BGI_117

Matematički list, 2009/10

II grupa

1. Na brojevnoj pravoj odredi tačke: \(A(-3), B(0), C(4), D(-5)\).

Rešenje: Zadatak 0584

 

2. Od datih brojeva koji broj je najveći a koji najmanji: \(-56,202,-200,304,-1,0,200\)?

Rešenje: Zadatak 0585

 

3. Izračunaj:

a) \(-13+54\);

b) \(12+(-25)\);

c) \(-35+(-26)\);

d) \(-14+(26-45)\);

e) \(-35-\left | -26-23 \right |\).

Rešenje: Zadatak 0586

 

4. Ako je \(x=-8,y=21,z=-22\), izračunaj vrednost izraza:

a) \(x-y-z\);

b) \(y-(x+z)\).

Rešenje: Zadatak 0587

 

5. Od apsolutne vrednosti razlike brojeva -999 i -101 oduzmi njihov zbir.

Rešenje: Zadatak 0588

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGI_116

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VI razred