MKo6BGI_091

Matematički list, 2007/08

II grupa

 

1. Odredi vrednost izraza \(A=(2-x)-(1-y)\) ako je \(x\) negativno rešenje jednačine \( \left | x \right |=5\), a \( y\) pozitivno rešenje jednačine \( \left | y \right |=3\).

Rešenje: Zadatak 0464

 

2. Za koliko je zbir svih pozitivnih celih brojeva ne većih od 5, veći od broja -10?

Rešenje: Zadatak 0465

 

3. Dati su skupovi \(A=\left \{ x\mid x\in Z, -5<x\leqslant 4 \right \}\) i \(B=\left \{ y\mid y\in Z, -4\leqslant y<3 \right \}\). Odredi razliku zbira svih elemenata skupa B i zbira svih elemenata skupa A.

Rešenje: Zadatak 0466

 

4. Reši sledeće jednačine:

a) \(-5-x=-4\);

b) \((x+4)+(-2)=-9\).


Rešenje: Zadatak 0467

 

5. Na brojevnoj pravoj odredi sva celobrojna rešenja nejednačine $$\left | x \right |<5$$

Rešenje: Zadatak 0468

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGI_090