Pismeni zadaci

MKo6BGI_116

Matematički list, 2009/10

I grupa

1. Na brojevnoj pravoj odredi tačke: \(A(-2), B(3), C(-4), D(1)\).

Rešenje: Zadatak 0579

 

2. Od datih brojeva koji broj je najveći a koji najmanji: \(15,-11,101,-101,0,54,14\)?

Rešenje: Zadatak 0580

 

3. Izračunaj:

a) \(19+(-26)\);

b) \(-15+(-23)\);

c) \(-34+17\);

d) \(11-18-(24-35)\);

e) \(-22+\left | -33+20 \right |\).

Rešenje: Zadatak 0581

 

4. Ako je \(x=-8,y=21,z=-22\), izračunaj vrednost izraza

a) \(x-(y-z)\);

b) \(y-x+z\).

Rešenje: Zadatak 0582

 

5. Od zbira brojeva -2001 i 1001 oduzmi apsolutnu vrednost njihove razlike.

Rešenje: Zadatak 0583

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGI_117

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VI razred MKo6BGI_116