Pismeni zadaci

MKo6BGI_117

Matematički list, 2009/10

II grupa

1. Na brojevnoj pravoj odredi tačke: \(A(-3), B(0), C(4), D(-5)\).

Rešenje: Zadatak 0584

 

2. Od datih brojeva koji broj je najveći a koji najmanji: \(-56,202,-200,304,-1,0,200\)?

Rešenje: Zadatak 0585

 

3. Izračunaj:

a) \(-13+54\);

b) \(12+(-25)\);

c) \(-35+(-26)\);

d) \(-14+(26-45)\);

e) \(-35-\left | -26-23 \right |\).

Rešenje: Zadatak 0586

 

4. Ako je \(x=-8,y=21,z=-22\), izračunaj vrednost izraza:

a) \(x-y-z\);

b) \(y-(x+z)\).

Rešenje: Zadatak 0587

 

5. Od apsolutne vrednosti razlike brojeva -999 i -101 oduzmi njihov zbir.

Rešenje: Zadatak 0588

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGI_116

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VI razred MKo6BGI_117