MKo6BGI_360

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Poređaj po veličini, od najmanjeg do najvećeg, brojeve:

\(-(-1)\)

\(-11\)

\(\left | -11 \right |\)

\(-\left | -11+1 \right |\)

\(1-(-11)\)

2. Odredi:

a) \(x+y\);

b) \(x-y\),

ako je \(x=23-(32-33)\) i \(y=-33-(23-32)\).

3. Na brojevnoj pravoj odredi tačke kojima odgovaraju celi negativni brojevi koji nisu manji od \(-5\).

4. Izračunaj:$$-25+(40-55)-(-15+20)$$

5. Za \(x=-2010\) izračunaj vrednost izraza $$\left | 2010 \right |-x+\left | x-2010 \right |$$