MKo6BGI_361

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Poređaj po veličini, od najmanjeg do najvećeg, brojeve:

\(\left | -22 \right |\)

\(-(-2)\)

\(-\left | 2-22 \right |\)

\(2-(-22)\)

\(-22\)

2. Odredi:

a) \(x+y\);

b) \(x-y\),

ako je \(x=-31+(31-32)\) i \(y=32-(13-31)\).

3. Na brojevnoj pravoj odredi tačke kojima odgovaraju celi pozitivni brojevi koji nisu veći od \(5\).

4. Izračunaj:$$-35+(50-45)-(-25+10)$$

5. Za \(x=-2010\) izračunaj vrednost izraza $$x-\left | -2010 \right |+\left | 2010 -x \right |$$