Pismeni zadaci

MKo7BGI_081

II grupa

slika uz zadatak 0418

1. Izračunaj ugao \(\alpha \) sa slike. Obrazloži odgovor.

Rešenje: Zadatak 0418

 

2. Izračunaj površinu i obim jednakokrakog trougla osnovice a, čije su visine \(h_{a}=12cm\) i \(h_{b}=14,4cm\).

Rešenje: Zadatak 0419

 

3. Izračunaj površinu i obim paralelograma ABCD, kome je stranica BC=29cm, dijagonala AC=52cm i visina na stranicu AB je \(h_{a}=2dm\).

Rešenje: Zadatak 0420

 

4. Izračunaj površinu i obim pravouglog trapeza kome je kraća osnovica 15cm, kraća dijagonala 17cm i duži krak 1dm.

Rešenje: Zadatak 0421

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGI_080

Pogledaj zadatke za III grupu: MKo7BGI_082

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VII razred MKo7BGI_081