Pismeni zadaci

MKo7BGI_082

III grupa

 

slika uz zadatak 04221. Izračunaj površinu i najkraću visinu trougla ABC, prema podacima sa slike:

Rešenje: Zadatak 0422

 

2. Izračunaj površinu i obim jednakokrakog trapeza čiji je krak dužine \(6\frac{1}{2}dm\), visina je 16cm, a kraća osnovica 11cm.

Rešenje: Zadatak 0423

 

3. Dijagonala pravougaonika je d=19,5cm. Tačka u kojoj se seku dijagonale udaljena je 3,75cm od duže stranice. Izračunaj površinu i obim pravougaonika.

Rešenje: Zadatak 0424

 

4. Uglovi na dužoj osnovici trapeza su 37° i 53°. Ako je duža osnovica 35cm a kraci 20cm i 15cm, kolika je površina trapeza?

Rešenje: Zadatak 0425

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGI_080

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo7BGI_081

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VII razred MKo7BGI_082