Pismeni zadaci

MKo7BGI_080

I grupa

 

slika uz zadatak 04141. Izračunaj površinu i obim trougla ACD sa slike:

Rešenje: Zadatak 0414

 

2. Izračunaj površinu i obim jednakokrakog trougla ABC, ako mu je krak dužine 13cm i visina koja odgovara osnovici \(h_{a}= 12cm\).

Rešenje: Zadatak 0415

 

3. Izračunaj površinu romba i poluprečnik upisane kružnice tog romba r, ako su mu dijagonale dužina 8cm i 15cm.

Rešenje: Zadatak 0416

 

4. Uglovi na jednoj osnovici jednakokrakog trapeza su po 135°. Izračunaj dužinu dijagonale i površinu ovog trapeza, ako su mu osnovice dužina 23cm i 7cm.

Rešenje: Zadatak 0417

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo7BGI_081

Pogledaj zadatke za III grupu: MKo7BGI_082

MKo7BGI_079

III grupa

 

1. Reši jednačine:

 

a) \((x+3)^2=0,09\);  b) \(\sqrt{5x}=\frac{1}{5}\).

Rešenje: Zadatak 0410

 

2. Izračunaj vrednost izraza: $$\sqrt{(\sqrt{3}-3)^2}-\sqrt{(-3)^2}$$.

Rešenje: Zadatak 0411

 

3. Uprosti izraz: $$14\sqrt{15}:(2\sqrt{20}+\sqrt{45}-2\sqrt{245})$$.

Rešenje: Zadatak 0412

 

4. Bez upotrebe tablica kvadratnih korena uporedi $$0,8\sqrt{3}\text{ i } \sqrt{2}$$.

Rešenje: Zadatak 0413


Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGI_077

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo7BGI_078

MKo7BGI_077

I grupa

 

1. Utvrdi koji od tri data broja: 14328, 28224, 8454; predstavlja kvadrat prirodnog broja. Obrazloži odgovor.

Rešenje: Zadatak 0402

 

2. Izračunaj vrednost izraza: $$ \sqrt{(\sqrt{5}-3)^2}+\sqrt{(\sqrt{5}-2)^2} $$

Rešenje: Zadatak 0403

 

3. Uprosti izraz: $$ (\sqrt{90}-2\sqrt{160}+5\sqrt{40}):(-5\sqrt{5}) $$

Rešenje: Zadatak 0404

 

4. Bez upotrebe tablica kvadratnih korena uporedi brojeve 3 i \(\sqrt{6+\sqrt{8}}\).

Rešenje: Zadatak 0405

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo7BGI_078

Pogledaj zadatke za III grupu: MKo7BGI_079

MKo7BGI_078

II grupa

 

1. Reši jednačine:

a) \(8x^2=18\); b) \(\sqrt{\frac{1}{2}x}=2\frac {1}{2}\).

Rešenje: Zadatak 0406

 

2. Izračunaj vrednost izraza: $$\sqrt{(-1)^2}-\left ( \sqrt{3\frac{1}{5}}:\sqrt{5} \right )\cdot \left ( \sqrt{4\frac{1}{6}}:\sqrt{\frac{2}{3}} \right )$$

Rešenje: Zadatak 0407

 

3. Uprosti izraz: $$ 1\frac{1}{7}\cdot \sqrt{7}\cdot \left ( 3\sqrt{28}-6\sqrt{63}+\sqrt{7} \right ) $$

Rešenje: Zadatak 0408

 

4. Ne koristeći se tablicama kvadratnih korena uporedi brojeve $$-10 \text{ i} -4\sqrt{6}$$

Rešenje: Zadatak 0409

 

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo7BGI_077

Pogledaj zadatke za III grupu: MKo7BGI_079

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VII razred