Pismeni zadaci

MKo8BGI_385

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Primena Talesove teoremeDuž \(DE\) je paralelna stranici \(AB\) trougla \(ABC\). Na osnovu podataka sa slike izračunaj nepoznatu duž \(x\).

2. Konstruiši pravougli trougao \(ABC\) čije su katete \(a=3,6cm\) i \(b=4,8cm\). Konstruiši njemu sličan trougao \(A_1B_1C_1\) čija je kateta \(b_1=6cm\). Izračunaj dužine druge katete i hipotenuze trougla \(A_1B_1C_1\).

3. Stranice trougla su \(15cm, 20cm\) i \(12cm\) Kolike su stranice sličnog trougla ako je njegova najduža stranica \(18cm\)?

4. KockaKoje prave određene temenima kocke na slici su:

a) paralelne ravni \(DCC_1\);

b) normalne na ravan \(DCC_1\).

5. Kvadar Dat je kvadar na slici. Koliko je rastojanje između temena \(D\) i ivice:

a) \(AD\); b) \(DC\); c) \(GH\); d) \(EH\)?

MKo8BGI_384

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Primena Talesove teoremeDuž \(DE\) je paralelna stranici \(AB\) trougla \(ABC\). Na osnovu podataka sa slike izračunaj nepoznatu duž \(x\).

2. Konstruiši pravougli trougao \(ABC\) čije su katete \(a=3,6cm\) i \(b=4,8cm\). Konstruiši njemu sličan trougao \(A_1B_1C_1\) čija je kateta \(a_1=4cm\). Izračunaj dužine druge katete i hipotenuze trougla \(A_1B_1C_1\).

3. Stranice trougla su \(15cm, 20cm\) i \(12cm\) Kolike su stranice sličnog trougla ako je njegova najkraća stranica \(18cm\)?

4. KockaKoje prave određene temenima kocke na slici su:

a) paralelne ravni \(ABD\);

b) normalne na ravan \(ABD\).

5. Kvadar Dat je kvadar na slici. Koliko je rastojanje između temena \(B\) i ivice:

a) \(AD\);          b) \(DC\);           c) \(GH\);          d) \(EH\)?

MKo8BGI_368

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Štap dužine \(1m\) pravi senku čija je dužina \(80cm\). Kolika je dužina senke stuba visine \(3,5m\)?

2. Jednakokraki trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) su slični. Obim trougla \(ABC\) je \(20cm\) i osnovica \(AB\) je \(8cm\). Krak trougla \(A_1B_1C_1\) je \(4cm\). Izračunaj obim trougla \(A_1B_1C_1\).

3. Da li su slični trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) ako je: $$\measuredangle ACB = \measuredangle A_1C_1B_1=90^{\circ},AC=4cm,BC=3cm, A_1C_1=6cm, A_1B_1=7cm$$

4. Izračunaj obim i površinu pravouglog trougla ako podnožje visine iz temena pravog ugla gradi na hipotenuzi odsečke od \(2cm\) i \(8cm\).

MKo8BGI_369

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Štap dužine \(1m\) pravi senku čija je dužina \(80cm\). Kolika je visina stuba čija senka ima dužinu \(3m\)?

2. Jednakokraki trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) su slični. Obim trougla \(ABC\) je \(30cm\) a krak \(AC=BD=12cm\). Osnovica trougla \(A_1B_1C_1\) je \(4cm\). Izračunaj obim trougla \(A_1B_1C_1\).

3. Da li su slični trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) ako je: $$\measuredangle ACB = \measuredangle A_1C_1B_1=90^{\circ},AC=8cm, BC=6cm, B_1C_1=9cm, A_1B_1=15cm$$

4. Izračunaj obim i površinu pravouglog trougla ako podnožje visine iz temena pravog ugla gradi na hipotenuzi odsečke od \(4cm\) i \(9cm\).

MKo8BGI_125

Matematički list, 2009/10

II grupa

1. Da li je tačna sledeća jednakost: $$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}:\frac{1}{4}-\frac{1}{5} = \frac{1}{2}-\frac{1}{3}: \left ( \frac{1}{4}-\frac{1}{5} \right ) $$

Rešenje: Zadatak 0624

 

2. Za koju vrednost promenljive \(a\) je jednačina linearna: $$(2x-3)(1+ax)-3=1-x^2$$

Rešenje: Zadatak 0625

 

3. Reši jednačine:

a) \(\frac{1}{2}-x=\frac{1}{2}x-1\);

b) \((3x-4):(2x-5)=\frac{2}{5}\).

Rešenje: Zadatak 0626

 

4. Reši jednačinu: $$-4x-(1+2x)(1-2x)=(2x+1)^2-2$$

Rešenje: Zadatak 0627

 

5. Odredi broj koji je za 95 veći od zbira svoje trećine i svoje četvrtine.

Rešenje: Zadatak 0628

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGI_124

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VIII razred