Pismeni zadaci

MKo8BGI_098

Matematički list 2007/08

I grupa

1. U prazno polje upiši broj tako da rešenje jednačine $$\frac{x+\square }{6}+\frac{1}{2}=x$$ bude 1.

Rešenje: Zadatak 0497

 

2. Koliko rešenja ima jednačina: \(3(x-2)+4=5x-(2x-3)\)? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:

a) 0;      b) 1;     c) bezbroj.

Rešenje: Zadatak 0498

 

3. Samo dve jednačune su ekvivalentne. Podvuci ih:

\(x^2-1\);   \(2x-1=x\);   \(x=1+x\);   \(x-1=0\);   \(2x+1=3x-(x-1)\).

Rešenje: Zadatak 0499

 

4. Reši jednačinu: $$\frac{1+x}{2}-\frac{3x-1}{4}=x$$

Rešenje: Zadatak 0500

 

5. Marija ima 14 godina. Njena majka je sada tri puta starija od nje. Za koliko će godina majka biti 2 puta starija od nje?

Rešenje: Zadatak 0501

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGI_099

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VIII razred MKo8BGI_098