Pismeni zadaci

MKo8BGI_099

Matematički list 2007/08

II grupa

1. U prazno polje upiši broj tako da rešenje jednačine $$\frac{x-\square }{2}=2x+1$$ bude 2.

Rešenje: Zadatak 0502

 

2. Koliko rešenja ima jednačina: \(-2(x-2)+5=4x-(2x-3)\cdot 3\)? Zaokruži slovo ispred tačnog odgovora:

a) 0;      b) 1;     c) bezbroj.

Rešenje: Zadatak 0503

 

3. Samo dve jednačune su ekvivalentne. Podvuci ih:

\(\left | x \right |-1=0\);   \(2x+1=x\);   \(-x=2+x\);   \(x-2=0\);   \(2x+1=3x-(x-1)\).

 

Rešenje: Zadatak 0504

 

4. Reši jednačinu: $$2=\frac{2+4y}{3}-\frac{3y-1}{2}$$

Rešenje: Zadatak 0505

 

5. Jelena će za 7 godina biti 1,5 puta starija nego što je sada. Koliko godina ima sada Jelena?

Rešenje: Zadatak 0506

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo8BGI_098

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VIII razred MKo8BGI_099