Pismeni zadaci

MKo8BGI_109

Matematički list, 2008/09

II grupa

1. Ispitati da li je broj 2 rešenje jednačine: $$x+\frac{x-2}{3}=\frac {3-x}{2}$$

Rešenje: Zadatak 0549

 

2. Odredi skupove rešenja jednačina:

a) \(4(x+1)=5x-4\);

b) \((x+1)^2-x^2=2x+2\).

Rešenje: Zadatak 0550

 

3. Reši jednačinu: $$\frac{3x+1}{3}-\frac{3}{5}=1-\frac{10-6x}{15}$$

Rešenje: Zadatak 0551

 

4. Odredi broj koji ima osobinu da mu je trećina umanjena za 5 veća za 3 od njegove petine.

Rešenje: Zadatak 0552

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGI_108

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VIII razred MKo8BGI_109