Pismeni zadaci

MKo8BGI_124

Matematički list, 2009/10

I grupa

1. Da li je tačna sledeća jednakost: $$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}:\left ( \frac{1}{4}-\frac{1}{5} \right )=\left (  \frac{1}{2}-\frac{1}{3} \right ): \frac{1}{4}-\frac{1}{5}$$

Rešenje: Zadatak 0619

 

2. Za koju vrednost promenljive \(a\) je jednačina linearna: $$(ax-1)(3x-2)-5x=x^2+1$$

Rešenje: Zadatak 0620

 

3. Reši jednačine:

a) \(1-2x=2x-1\);

b) \(\frac{1}{2}(x-1)-x=\frac{1}{3}(x+1)-1\).

Rešenje: Zadatak 0621

 

4. Reši jednačinu: $$3-(2x-1)^2=(3-2x)(3+2x)-4x$$

Rešenje: Zadatak 0622

 

5. Odredi broj koji je za 105 veći od razlike svoje polovine i svoje trećine.

Rešenje: Zadatak 0623

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGI_125

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VIII razred MKo8BGI_124