MKo8BGI_125

Matematički list, 2009/10

II grupa

1. Da li je tačna sledeća jednakost: $$\frac{1}{2}-\frac{1}{3}:\frac{1}{4}-\frac{1}{5} = \frac{1}{2}-\frac{1}{3}: \left ( \frac{1}{4}-\frac{1}{5} \right ) $$

Rešenje: Zadatak 0624

 

2. Za koju vrednost promenljive \(a\) je jednačina linearna: $$(2x-3)(1+ax)-3=1-x^2$$

Rešenje: Zadatak 0625

 

3. Reši jednačine:

a) \(\frac{1}{2}-x=\frac{1}{2}x-1\);

b) \((3x-4):(2x-5)=\frac{2}{5}\).

Rešenje: Zadatak 0626

 

4. Reši jednačinu: $$-4x-(1+2x)(1-2x)=(2x+1)^2-2$$

Rešenje: Zadatak 0627

 

5. Odredi broj koji je za 95 veći od zbira svoje trećine i svoje četvrtine.

Rešenje: Zadatak 0628

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGI_124