MKo8BGI_368

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Štap dužine \(1m\) pravi senku čija je dužina \(80cm\). Kolika je dužina senke stuba visine \(3,5m\)?

2. Jednakokraki trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) su slični. Obim trougla \(ABC\) je \(20cm\) i osnovica \(AB\) je \(8cm\). Krak trougla \(A_1B_1C_1\) je \(4cm\). Izračunaj obim trougla \(A_1B_1C_1\).

3. Da li su slični trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) ako je: $$\measuredangle ACB = \measuredangle A_1C_1B_1=90^{\circ},AC=4cm,BC=3cm, A_1C_1=6cm, A_1B_1=7cm$$

4. Izračunaj obim i površinu pravouglog trougla ako podnožje visine iz temena pravog ugla gradi na hipotenuzi odsečke od \(2cm\) i \(8cm\).