MKo8BGI_369

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Štap dužine \(1m\) pravi senku čija je dužina \(80cm\). Kolika je visina stuba čija senka ima dužinu \(3m\)?

2. Jednakokraki trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) su slični. Obim trougla \(ABC\) je \(30cm\) a krak \(AC=BD=12cm\). Osnovica trougla \(A_1B_1C_1\) je \(4cm\). Izračunaj obim trougla \(A_1B_1C_1\).

3. Da li su slični trouglovi \(ABC\) i \(A_1B_1C_1\) ako je: $$\measuredangle ACB = \measuredangle A_1C_1B_1=90^{\circ},AC=8cm, BC=6cm, B_1C_1=9cm, A_1B_1=15cm$$

4. Izračunaj obim i površinu pravouglog trougla ako podnožje visine iz temena pravog ugla gradi na hipotenuzi odsečke od \(4cm\) i \(9cm\).