Pismeni zadaci

MKo8BGI_384

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Primena Talesove teoremeDuž \(DE\) je paralelna stranici \(AB\) trougla \(ABC\). Na osnovu podataka sa slike izračunaj nepoznatu duž \(x\).

2. Konstruiši pravougli trougao \(ABC\) čije su katete \(a=3,6cm\) i \(b=4,8cm\). Konstruiši njemu sličan trougao \(A_1B_1C_1\) čija je kateta \(a_1=4cm\). Izračunaj dužine druge katete i hipotenuze trougla \(A_1B_1C_1\).

3. Stranice trougla su \(15cm, 20cm\) i \(12cm\) Kolike su stranice sličnog trougla ako je njegova najkraća stranica \(18cm\)?

4. KockaKoje prave određene temenima kocke na slici su:

a) paralelne ravni \(ABD\);

b) normalne na ravan \(ABD\).

5. Kvadar Dat je kvadar na slici. Koliko je rastojanje između temena \(B\) i ivice:

a) \(AD\);          b) \(DC\);           c) \(GH\);          d) \(EH\)?

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci I tromesečje VIII razred MKo8BGI_384