Pismeni zadaci

MKo5BGII_145

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Koliki je količnik q i ostatak r pri deljenju broja 215 sa brojem 11?

Rešenje: Zadatak 0718

 

2. Napiši najmanji četvorocifreni broj deljiv brojem 9.

Rešenje: Zadatak 0719

 

3. Odredi vrednost cifre x tako da broj 40x2 bude deljiv sa brojem 4.

Rešenje: Zadatak 0720

 

4. Od brojeva 12, 32, 42 koja dva broja imaju:

a) najveći zajednički delilac broj 4;

b) najmanji zajednički sadržalac broj 84?

Rešenje: Zadatak 0721

 

5. Na stanicu A stigli su istovremeno u 12:00 časova, tramvaj i autobus. Tramvaj prođe kroz tu stanicu u razmacima na svakih 1 sat i 30 minuta a autobus na 2 sata. U koliko časova će se ponovo naći na stanici A, istovremeno i tramvaj i autobus?

Rešenje: Zadatak 0722

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo5BGII_144

MKo5BGII_144

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Koliki je količnik q i ostatak r pri deljenju broja 112 sa 12?

Rešenje: Zadatak 0713

 

2. Napiši najveći četvorocifreni broj deljiv brojem 4.

Rešenje: Zadatak 0714

 

3. Odredi vrednost cifre x tako da broj 27x5 bude deljiv sa brojem 3.

Rešenje: Zadatak 0715

 

4. Od brojeva 16, 20, 32 koja dva broja imaju:

a) najveći zajednički delilac broj 8;

b) najmanji zajednički sadržalac broj 80?

Rešenje: Zadatak 0716

 

5. Učiteljica želi da svakom učeniku pokloni jednak broj čokoladnih i jednak broj žele bombona. Za to joj je potrebno 42 čokoladne i 28 žele bombona. Koliko učenika ima u odeljenju? Koliko je čokoladnih a koliko žele bombona dobio svaki učenik?

Rešenje: Zadatak 0717

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo5BGII_145

MKo5BGII_128

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Izračunaj zbir i razliku uglova \(\alpha =80^{\circ}\) i \(\beta =53^{\circ}30'\).

Rešenje: Zadatak 0639

 

2. Nacrtaj oštar ugao \(\alpha \) koji je manji od polovine pravog ugla i ugao \(\beta \) koji je veći od polovine opruženog ugla. Konstruiši ugao \(\gamma \) koji je jednak:

a) \(\alpha +\beta\);

b) \(\beta -2 \alpha\).

Rešenje: Zadatak 0640

 

3. Zbir uglova \(\alpha \) i \( \beta\) sa međusobno paralelnim kracima je \(103^{\circ}30'\). Izračunaj ugao komplementan uglu \(\alpha \).

Rešenje: Zadatak 0641

 

4. Uglovi \(2\alpha \) i \(3\alpha \) su komplementni. Izračunaj ugao suplementan uglu \(\alpha \).

Rešenje: Zadatak 0642

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo5BGII_129

MKo5BGII_129

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Izračunaj zbir i razliku uglova \(\alpha =120^{\circ}\) i \(\beta =72^{\circ}40'\).

Rešenje: Zadatak 0643

 

2. Nacrtaj oštar ugao \(\alpha \) koji je veći od polovine pravog ugla i ugao \(\beta \) koji je veći od polovine opruženog ugla. Konstruiši ugao \(\gamma \) koji je jednak:

a) \(\alpha +\beta\);

b) \(2\beta - \alpha\).

Rešenje: Zadatak 0644

 

3. Zbir uglova \(\alpha \) i \( \beta\) sa međusobno paralelnim kracima je \(82^{\circ}30'\). Izračunaj ugao suplementan uglu \(\beta \).

Rešenje: Zadatak 0645

 

4. Uglovi \(2\alpha \) i \(3\alpha \) su suplementni. Izračunaj ugao komplementan uglu \(\alpha \).

Rešenje: Zadatak 0646

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo5BGII_128

MKo5BGII_031

1. Uglomerom nacrtaj uglove \(\alpha =126^{\circ}\)  i  \(\beta=64^{\circ}\)  a zatim konstruiši uglove:

 

a) \(\alpha - \beta\);   b) \(\alpha+2\beta\).

 

Rešenje: Zadatak 0154

 

2. Izračunaj meru ugla koji je za 30° manji od svog uporednog ugla.

 

Rešenje: Zadatak 0155

 

3. Šta je veće: ugao komlementan uglu  \(\alpha =75^{\circ}25' \)  ili ugao suplementan uglu  \(\beta=165^{\circ}52'\)?

 

Rešenje: Zadatak 0156

 

4. Izračunaj uglove   \(\alpha \)   i   \(\beta\)   sa slike:

 slika uz zadatak MKo5BGII_030

Rešenje: Zadatak 0157

 Pogledaj i zadatke za I grupu: MKo5BGII_030

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci II tromesečje V razred