Pismeni zadaci

MKo5BGII_128

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Izračunaj zbir i razliku uglova \(\alpha =80^{\circ}\) i \(\beta =53^{\circ}30'\).

Rešenje: Zadatak 0639

 

2. Nacrtaj oštar ugao \(\alpha \) koji je manji od polovine pravog ugla i ugao \(\beta \) koji je veći od polovine opruženog ugla. Konstruiši ugao \(\gamma \) koji je jednak:

a) \(\alpha +\beta\);

b) \(\beta -2 \alpha\).

Rešenje: Zadatak 0640

 

3. Zbir uglova \(\alpha \) i \( \beta\) sa međusobno paralelnim kracima je \(103^{\circ}30'\). Izračunaj ugao komplementan uglu \(\alpha \).

Rešenje: Zadatak 0641

 

4. Uglovi \(2\alpha \) i \(3\alpha \) su komplementni. Izračunaj ugao suplementan uglu \(\alpha \).

Rešenje: Zadatak 0642

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo5BGII_129

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci II tromesečje V razred MKo5BGII_128