Pismeni zadaci

MKo5BGII_129

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Izračunaj zbir i razliku uglova \(\alpha =120^{\circ}\) i \(\beta =72^{\circ}40'\).

Rešenje: Zadatak 0643

 

2. Nacrtaj oštar ugao \(\alpha \) koji je veći od polovine pravog ugla i ugao \(\beta \) koji je veći od polovine opruženog ugla. Konstruiši ugao \(\gamma \) koji je jednak:

a) \(\alpha +\beta\);

b) \(2\beta - \alpha\).

Rešenje: Zadatak 0644

 

3. Zbir uglova \(\alpha \) i \( \beta\) sa međusobno paralelnim kracima je \(82^{\circ}30'\). Izračunaj ugao suplementan uglu \(\beta \).

Rešenje: Zadatak 0645

 

4. Uglovi \(2\alpha \) i \(3\alpha \) su suplementni. Izračunaj ugao komplementan uglu \(\alpha \).

Rešenje: Zadatak 0646

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo5BGII_128

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci II tromesečje V razred MKo5BGII_129