Pismeni zadaci

MKo6BGII_149

Matematički list, 2008/09

II grupa

1. Izračunaj: $$x-y-x\cdot y+x:y$$ ako je \(x=-210, y=-15\).

Rešenje: Zadatak 0738

 

2. Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$(8-15)\cdot (15-8):7$$

Rešenje: Zadatak 0739

 

3. Uporedi vrednosti izraza \(A=56+44:(-4)\) i \(B=(56+44):(-4)\).

Rešenje: Zadatak 0740

 

4. Tačka M je središte stranice BC, tačka N je središte stranice AD kvadrata ABCD. Nacrtaj odgovarajuću sliku pa dokaži da je:

a) BN=BM;

b) \(\angle BNA=\angle DMC\).

Rešenje: Zadatak 0741

 

5. Konstruiši jednakokraki trougao ABC (AC=BC) ako je ugao naspram osnovice75°, a osnovica je 7cm.

Rešenje: Zadatak 0742

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGII_148

MKo6BGII_148

Matematički list, 2008/09

I grupa

1. Izračunaj: $$x+y+x\cdot y-x:y$$ ako je \(x=120, y=-15\).

Rešenje: Zadatak 0733

 

2. Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$(-7+12)\cdot (7-12):(-5)$$

Rešenje: Zadatak 0734

 

3. Uporedi vrednosti izraza \(A=-48-36:12\) i \(B=(-48-36):12\).

Rešenje: Zadatak 0735

 

4. Tačka M je središte stranice AB, tačka N je središte stranice CD kvadrata ABCD. Nacrtaj odgovarajuću sliku pa dokaži da je:

a) AN=CM;

b) \(\angle AND=\angle CMB\).

Rešenje: Zadatak 0736

 

5. Konstruiši jednakokraki trougao ABC (AC=BC) ako je ugao na osnovici 75°, a krak je 7cm.

Rešenje: Zadatak 0737

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGII_149

MKo6BGII_132

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Uporedi vrednosti izraza \(x+y,x-y,x \cdot y, x:y\) ako je \(x=-111\) i \(y=-37\).

Rešenje: Zadatak 0657

 

2. Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$\left | -54 \right |\cdot \left | -2 \right |-54:(-2)$$

Rešenje: Zadatak 0658

 

3. Reši jednačine:

a) \((-4+6)\cdot x=-26\);

b) \(x:(-12-9)=9\);

c) \(2+x \cdot (-3)=-22\).

Rešenje: Zadatak 0659

 

4. Ako je \(a+b=-12\) i \(a:b=-5\), koliko je \(a\), a koliko \(b\)?

Rešenje: Zadatak 0660

 

5. U jednakokrakom trouglu ABC ugao na osnovici AB veći je za \(6^{\circ}\) od ugla pri vrhu. Izračunaj uglove tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0661

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGII_133

MKo6BGII_133

Matematički list, 2007/08

II grupa

1. Uporedi vrednosti izraza \(x+y,x-y,x \cdot y, x:y\) ako je \(x=-102\) i \(y=17\).

Rešenje: Zadatak 0662

 

2. Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$\left | -57 \right |:\left | -3 \right |+57 \cdot (-3)$$

Rešenje: Zadatak 0663

 

3. Reši jednačine:

a) \((-9+6)\cdot x=-27\);

b) \(x:(-6+12)=-9\);

c) \(3+x \cdot (-2)=-21\).

Rešenje: Zadatak 0664

 

4. Ako je \(a-b=12\) i \(a:b=-3\), koliko je \(a\), a koliko \(b\)?

Rešenje: Zadatak 0665

 

5. U jednakokrakom trouglu ABC ugao na osnovici BC veći je za \(18^{\circ}\) od ugla pri vrhu. Izračunaj uglove tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0666

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo6BGII_132

MKo6BGII_035

1. Izračunaj:

 

a)  \(100-72: (-3)\),    b)  \(5+(-25):(-5)\).

 

Rešenje: Zadatak 0172

 

2. Zapiši zbir broja -6 i količnika brojeva -8 i 2 i izračunaj njegovu vrednost.

 

Rešenje: Zadatak 0173

 

3. Popuni tablicu:

 

x   -4  
-2x+3 5   -1

 

Rešenje: Zadatak 0174

 

4. Koji su to celi brojevi čija je apsolutna vrednost manja od 3?

 

Rešenje: Zadatak 0175

Pogledaj i zadatke za I grupu: MKo6BGII_034

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci II tromesečje VI razred