MKo6BGII_132

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Uporedi vrednosti izraza \(x+y,x-y,x \cdot y, x:y\) ako je \(x=-111\) i \(y=-37\).

Rešenje: Zadatak 0657

 

2. Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$\left | -54 \right |\cdot \left | -2 \right |-54:(-2)$$

Rešenje: Zadatak 0658

 

3. Reši jednačine:

a) \((-4+6)\cdot x=-26\);

b) \(x:(-12-9)=9\);

c) \(2+x \cdot (-3)=-22\).

Rešenje: Zadatak 0659

 

4. Ako je \(a+b=-12\) i \(a:b=-5\), koliko je \(a\), a koliko \(b\)?

Rešenje: Zadatak 0660

 

5. U jednakokrakom trouglu ABC ugao na osnovici AB veći je za \(6^{\circ}\) od ugla pri vrhu. Izračunaj uglove tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0661

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGII_133