Pismeni zadaci

MKo6BGII_148

Matematički list, 2008/09

I grupa

1. Izračunaj: $$x+y+x\cdot y-x:y$$ ako je \(x=120, y=-15\).

Rešenje: Zadatak 0733

 

2. Izračunaj apsolutnu vrednost izraza: $$(-7+12)\cdot (7-12):(-5)$$

Rešenje: Zadatak 0734

 

3. Uporedi vrednosti izraza \(A=-48-36:12\) i \(B=(-48-36):12\).

Rešenje: Zadatak 0735

 

4. Tačka M je središte stranice AB, tačka N je središte stranice CD kvadrata ABCD. Nacrtaj odgovarajuću sliku pa dokaži da je:

a) AN=CM;

b) \(\angle AND=\angle CMB\).

Rešenje: Zadatak 0736

 

5. Konstruiši jednakokraki trougao ABC (AC=BC) ako je ugao na osnovici 75°, a krak je 7cm.

Rešenje: Zadatak 0737

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo6BGII_149

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci II tromesečje VI razred MKo6BGII_148