Pismeni zadaci

MKsIKIII_308

Opština
Kikinda
Škola
Mašinsko-tehnička
profesor
 

1. Pomnoži polinome i uprosti izraz: $$(2x^2-4x+1)(2x^2+x)-(x^4-2x^3-x)(3x+1)$$

2. Uprosti izraz:$$\frac{m+1}{m+2}+\frac{6m}{m^2-4}-\frac{2m-1}{m-2}$$

3. Uprosti izraz:$$\frac{3}{x^2-4}-\frac{2}{x^2-4x+4}-\frac{1}{x^2+4x+4}$$

 

Rešenja možete pronaći ovde.

MKsIKIII_307

Opština
Kikinda
Škola
Mašinsko-tehnička
profesor
 

1. Podeli polinome: $$(x^3-2x^2-4x-1):(x+1)$$

2. Uprosti izraze:

a) \((x^3-2x^2-1)(2x^2-3x+1)\);

b) \((2x^2-4x+1)(2x^2+x)+(x^4-2x^3-x)(3x+1)\).

3. Rastavi polinome na činioce:

a) \(15a^2x^3+10a^3x^2\);

b) \(x^2-18x+81\);

c) \(mn^2-9m\).

 

Rešenja možete pronaći ovde.

MKsIBGII_291

 

Opština
Zemun
Škola
Zemunska gimnazija
profesor
Marina Antić

1.     a) Konstruiši trougao ako je dato: \(a, h_b, R\).

b) Konstruiši pravougaonik ako su dati zbir susednih stranica i ugao između dijagonala.

 

2. Dat je paralelogram \(ABCD\). Na pravim \(AB\) i \(BC\) određene su redom tačke \(H\) i \(K\) tako da su \(\triangle KAB\) i \(\triangle HCB\) jednakokraki \((KA=AB, HC=CB)\) . Dokazati da je \( \triangle KDH\) jednakokraki.

 

3.      a) Skrati razlomke: \(\frac{a^3+1}{6a^2+12a+6}\) i \(\frac{x^4+a^2x^2+a^4}{x^3+a^3}\)

b) Uprosti izraz: $$\left ( \frac{3}{2x-y} -\frac{2}{2x+y}-\frac{1}{2x-5y}\right ):\frac{y^2}{4x^2-y^2}$$

 

 

4. Uprosti izraz: $$\left ( \frac{2}{a-1}-\frac{2a^2+2a+2}{a^2-1} :\frac{a^4-a^2}{a^3+1}\right )\cdot \frac{a-a^2}{2}-\frac{a}{a-1}$$

 

Rešenja su ovde.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci II tromesečje I godina