MKsIBGII_291

 

Opština
Zemun
Škola
Zemunska gimnazija
profesor
Marina Antić

1.     a) Konstruiši trougao ako je dato: \(a, h_b, R\).

b) Konstruiši pravougaonik ako su dati zbir susednih stranica i ugao između dijagonala.

 

2. Dat je paralelogram \(ABCD\). Na pravim \(AB\) i \(BC\) određene su redom tačke \(H\) i \(K\) tako da su \(\triangle KAB\) i \(\triangle HCB\) jednakokraki \((KA=AB, HC=CB)\) . Dokazati da je \( \triangle KDH\) jednakokraki.

 

3.      a) Skrati razlomke: \(\frac{a^3+1}{6a^2+12a+6}\) i \(\frac{x^4+a^2x^2+a^4}{x^3+a^3}\)

b) Uprosti izraz: $$\left ( \frac{3}{2x-y} -\frac{2}{2x+y}-\frac{1}{2x-5y}\right ):\frac{y^2}{4x^2-y^2}$$

 

 

4. Uprosti izraz: $$\left ( \frac{2}{a-1}-\frac{2a^2+2a+2}{a^2-1} :\frac{a^4-a^2}{a^3+1}\right )\cdot \frac{a-a^2}{2}-\frac{a}{a-1}$$

 

Rešenja su ovde.