Pismeni zadaci

MKsIIJAII_046

1. Reši jednačinu:

\(2\left ( \frac{x^2+1}{x} \right )^2-9\left (\frac{x^2+1}{x}  \right )+10=0\)

Rešenje: Zadatak 0224

 

2. Reši jednačinu:

 \(\frac{x(x+5)}{x^2-8x+12}+\frac{x+1}{x+7}=\frac{2x-2}{x+7}+\frac{12(x-1)}{x^2-8x+12}\)

Rešenje: Zadatak 0225

 

3. Reši po x jednačinu (a i b su realni parametri):

\(\frac{\left ( \frac{a-x}{x} \right )^2-\left ( \frac{a}{a+b} \right )^2}{x^2-2ax+a^2}=\frac{5}{9x^2}\).

Rešenje: Zadatak 0226

 

4. Odredi skup rešenja simetrične jednačine:

 \(12x^3-37x^2+37x-12=0\).

 Rešenje: Zadatak 0227

Pogledaj i zadatke za I grupu: MKsIIJAII_047

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci II tromesečje II godina MKsIIJAII_046