Pismeni zadaci

MKsIIJAII_047

1. Reši jednačinu:

 \(\left ( \frac{2x^2-1}{x} \right )^2-4\left (\frac{2x^2-1}{x}  \right )+3=0\)

 Rešenje: Zadatak 0228

 

2. Reši jednačinu:

 \(\frac{2x-5}{x-11}+\frac{7-3x}{(x-6)^2+1}=\frac{x-4}{x-11}+\frac{(x-3)^2}{(x-6)^2+1}\).

 Rešenje: Zadatak 0229

 

3. Reši po x jednačinu (a i n su realni parametri):

 \(\frac{a}{nx-x}-\frac{a-1}{x^2-2nx^2+n^2x^2}=1\).

 Rešenje: Zadatak 0230

 

4. Odredi skup rešenja simetrične jednačine:

 \(2x^3+3x^2-3x-2=0\).

 Rešenje: Zadatak 0231

Pogledaj i zadatke za II grupu: MKsIIJAII_046

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci II tromesečje II godina MKsIIJAII_047