Pismeni zadaci

MKo5BGIII_244

Matematički list br. 4, 2009/10

II grupa

1. Saberi:

a) \(\frac{3}{4}\) i \(\frac{4}{3}\);

b) \(4,3\) i \(0,43\).

 

2. Od broja 100 oduzmi razliku brojeva 75,6 i 5,67. Napiši izraz i izračunaj njegovu vrednost.

 

3. Traka za vezivanje poklona ima dužinu \(10m\). Kristina je jednog dana potrošila \(2,2m\), zatim \(0,8m\) pa \(1,9m\). Koliko joj je trake ostalo?

 

4. Reši jednačine:

a) \(1\frac{2}{3}-x=\frac{2}{5}\);

b) \(\frac{1}{6}+\frac{x}{12}=1\frac{5}{6}+\frac{1}{12}\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo5BGIII_243

MKo5BGIII_243

Matematički list br. 4, 2009/10

I grupa

1. Saberi:

a) \(\frac{3}{5}\) i \(\frac{5}{3}\);

b) \(0,35\) i \(3,5\).

 

2. Od broja 100 oduzmi razliku brojeva 45,6 i 6,54. Napiši izraz i izračunaj njegovu vrednost.

 

3. Traka za vezivanje poklona ima dužinu \(15m\). Kristina je jednog dana potrošila \(1,8m\), zatim \(0,7m\) pa \(2,3m\). Koliko joj je trake ostalo?

 

4. Reši jednačine:

a) \(x+\frac{5}{6}=1\frac{1}{6}+\frac{1}{12}\);

b) \(1\frac{2}{5}+\frac{x}{15}=\frac{1}{3}\).

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo5BGIII_244

MKo5BGIII_235

Matematički list br. 3, 2009/10

I grupa

1. Učenicima V razreda jednog odeljenja su ponuđena 4 sporta kao izborni predmet: odbojka, košarka, fudbal i rukomet. Rezultate ankete nastavnik je prikazao crtežom na slici.

 Tabelarni prikaz izabranog sporta

a) Koji deo razreda se opredelio za odbojku?

b) Koji deo razreda se nije opredelio za rukomet?

 

2. U zbirci zadataka, koja ima 120 stranica, temi "Razlomci" je posvećeno 25 stranica. Koji deo zbirke je posvećen ovoj temi?

 

3. Napiši u decimalnom zapisu brojeve: $$\frac{5}{4}, \frac{3}{25}, \frac{7}{8}$$

 

4. Uporedi:

a) \(1-\frac{7}{8}\) i \(1-\frac{8}{9}\)

b) \(1+0,1\) i \(1+0,09\).

 

5. Napiši broj koji nedostaje tako da dobiješ tačnu jednakost:

a) \(0,46=\)_________\(+0,06\);

b) \(0,79=\frac{7}{10}+\)__________;

c) \(1,2=2-\)_________.

 

6. Posle doručka konobar Sava je izjavio: \(\frac{4}{9}\) moji gostiju je popilo čaj, \(\frac{1}{4}\) mleko, \(\frac{1}{6}\) kafu, a ostalih 10 su popili đus. Koliko gostiju je imao Sava? Koliko njih nije pilo čaj?

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo5BGIII_236

MKo5BGIII_236

Matematički list br. 3, 2009/10

I grupa

1. Učenicima V razreda jednog odeljenja su ponuđena 4 sporta kao izborni predmet: odbojka, košarka, fudbal i rukomet. Rezultate ankete nastavnik je prikazao crtežom na slici.

 Tabelarni prikaz izabranog sporta

a) Koji deo razreda se opredelio za košarku?

b) Koji deo razreda se nije opredelio za fudbal?

 

2. U zbirci zadataka, koja ima 120 stranica, temi "Razlomci II" je posvećeno 18 stranica. Koji deo zbirke je posvećen ovoj temi?

 

3. Napiši u decimalnom zapisu brojeve: $$\frac{7}{2}, \frac{9}{25}, \frac{3}{8}$$

 

4. Uporedi:

a) \(1-\frac{6}{7}\) i \(1-\frac{5}{6}\)

b) \(1+0,9\) i \(1+0,11\).

 

5. Napiši broj koji nedostaje tako da dobiješ tačnu jednakost:

a) \(0,89=\)_________\(+0,09\);

b) \(0,31=\frac{3}{10}+\)__________;

c) \(1,7=2-\)_________.

 

6. Posle doručka konobar Sava je izjavio: \(\frac{4}{9}\) moji gostiju je popilo čaj, \(\frac{1}{4}\) mleko, \(\frac{1}{6}\) kafu, a ostalih 10 su popili đus. Koliko gostiju je imao Sava? Koliko njih nije pilo kafu?

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo5BGIII_235

MKo5BGIII_228

Matematički list br. 3, 2008/09

II grupa

1. Napiši sve prirodne brojeve koji su manji od \(\frac{56}{11}\) i veći od \(\frac{19}{7}\).

 

2. Uporedi brojeve:

a) \(2\) i \(\frac{15}{7}\);

b) \(\frac{2}{5}\) i \(\frac{4}{9}\);

c) \(\frac{11}{10}\) i \(\frac{9}{8}\).

 

3. Napiši dva decimalna broja koji su manji od \(a\) i veći od \(b\), ako je:

a) \(a=2,50; b=2,63\);

b) \(a=1,10; b=1,11\).

 

4. Koji od brojeva \(0,5; \; 2,5; \; 1,55; \; 0,024; \; 1,201; \; 3,5\) su:

a) manji do 2;

b) veći od 1;

c) manji od 1,5?

 

5. U flaši od \(1,5l\) nalazi se \(1\frac{1}{4}\) litra vode. Koliko vode će biti u flaši ako se:

a) dolije \(\frac{1}{5}\) litra vode;

b) odlije \(\frac{1}{2}\) litra vode?

 

6. Izračunaj:

a) \(19,25+2,75:5\);

b) \(19,25:2,75+5\).

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo5BGIII_227

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci III tromesečje V razred