Pismeni zadaci

MKsIIJAIII_059

Opština Škola Profesor Razred Datum
Jagodina Gimnazija "Svetozar Marković" Velibor Todorović III 18.02.2008.

 

1. Reši jednačinu po x (a, b su parametri):

 

\(\frac{\left ( \frac{a-x}{x} \right )^2-\left ( \frac{a}{a+b} \right )^2}{x^2-2ax+a^2}=\frac{5}{9x^2}\).

 

Rešenje: Zadatak 0285

 

2. Za koje vrednosti realnog parametra a nejednačine važe za sve vrednosti promenljive x ?

 

\(-3<\frac{x^2+ax-2}{x^2-x+1}<2\)

 

Rešenje: Zadatak 0286

 

3. Odrediti vrednosti parametra k za koje je ispunjena nejednakost:

 

\(\left | \frac{x^2+kx+1}{x^2+x+1} \right |<2\).

 

Rešenje: Zadatak 0287

 

4. Odredi skup rešenja jednačine:

 

\(\sqrt{2x+14}-\sqrt{x-7}=\sqrt{x+5}\).

 

Rešenje: Zadatak 0288

Pogledaj i zadatke za I grupu: MKsIIJAIII_058

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci III tromesečje II godina MKsIIJAIII_059