Pismeni zadaci

MKo5BGIV_195

Matematički list br. 5, 2007/08

I grupa

1. Izračunaj:

a) \(2:\frac{3}{4}\);

b) \(2,05:2,5\).

 

2. Reši jednačine:

a) \(\frac{1}{3}\cdot x+\frac{7}{8}=\frac{5}{4}\);

b) \(\frac{1}{3}\cdot \left ( x-\frac{7}{8} \right )=\frac{5}{4}\).

 

3. Koliko je puta broj \(\frac{1}{2}\cdot \left ( \frac{1}{3}-\frac{1}{4} \right )\) manji od broja \(2\)?

 

4. Ako je \(x\cdot y=2,7\) koliko je \((0,2\cdot x)\cdot (1,05\cdot y)\)?

Pogleadaj zadatke za II grupu: MKo5BGIV_196

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci IV tromesečje V razred MKo5BGIV_195