Pismeni zadaci

MKo7BGIV_074

1. Odredi dužine duži AB i AC ako su tačke zadate koordinatama: \( A=(-3, -2), B=(6, -2), C=(5, 4) \).

Rešenje: Zadatak 0390

 

2. Bazen se napuni za četiri sata ako su otvorene tri cevi. Proces punjenja bazena prikaži grafički. Na grafikonu istakni slučajeve kada su otvorene 2 cevi, zatim 4, 6, 12 i jedna cev (broj otvorenih cevi neka bude na osi Ox). Sa grafikona pročitaj za koje bi se vreme taj bazen napunio ako otvorimo osam cevi istovremeno.

Rešenje: Zadatak 0391

 

3. Milan je 7,5 m2 pločica platio 10500 dinara. Miloš je istim tim pločicama pokrio kuhinjski pod površine \( 10\frac{1}{2} m^2\). Koliko je novca Miloš potrošio za pločice?

Rešenje: Zadatak 0392

 

4. Odredi a i b, ako je \(a:b=2,7:3\frac{3}{5} \) i \( a+b=10,5 \).

Rešenje: Zadatak 0393

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci IV tromesečje VII razred MKo7BGIV_074