Pismeni zadaci

MKo8BGIV_288

Matematički list br. 5, 2009/10

II grupa

1. Koji od uređenih parova \((-1,-2), (1,-1), (1,0), (\frac{1}{2}, 1), (2;0,5)\) su rešenja jednačine \(3x-2y=1\)?

 

2. Metodom zamene reši sledeći sistem jednačina: $$3(x-2)+x=y+2(1-y)-5$$

$$\frac{x-3}{2}=y$$

 

3. Metodom suprotnih koeficijenata reši sledeći sistem jednačina: $$\frac{x+1}{3}=\frac{x+y+1}{3}+\frac{y+1}{4}$$

$$\frac{4x-11}{3}=y$$

 

4. Izračunaj površinu i zapreminu valjka ako je površina njegove osnove \(16\pi cm^2\), avisina valjka iznosi koliko i \(\frac{3}{4}\) prečnika osnove.

 

5. Dijagonala osnog preseka valjka je za \(4cm\) duža od prečnika valjka, visina valjka je \(12cm\). Izračunaj površinu i zapreminu tog valjka.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo8BGIV_287

MKo8BGIV_287

Matematički list br. 5, 2009/10

I grupa

1. Koji od uređenih parova \((-2,-2), (3,-1), (1,0), (0,5;1), (\frac{1}{2}, 1)\) su rešenja jednačine \(2x-3y=2\)?

 

2. Metodom zamene reši sledeći sistem jednačina: $$2(1-x)+y=x+3(y+1)+4$$

$$\frac{y+1}{2}=x$$

 

3. Metodom suprotnih koeficijenata reši sledeći sistem jednačina: $$\frac{x-1}{2}=\frac{2x+2y}{5}+\frac{y+3}{5}$$

$$\frac{3x+1}{5}=y$$

 

4. Izračunaj površinu i zapreminu valjka ako je obim njegove osnove \(20\pi cm\), avisina valjka iznosi koliko i \(\frac{3}{5}\) prečnika osnove.

 

5. Dijagonala osnog preseka valjka je za \(1cm\) duža od prečnika valjka, visina valjka je \(5cm\). Izračunaj površinu i zapreminu tog valjka.

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGIV_288

MKo8BGIV_271

Matematički list br. 5, 2008/09

I grupa

1. Rotacijom pravougaonika čije su stranice \(a=6cm\) i \(b=4cm\) oko duže stranice nastaje valjak. Izračunaj površinu tog valjka.

 

2. Površina osnog preseka jednakostraničnog valjka je \(16cm^2\). Izračunaj zapreminu tog valjka.

 

3. Odredi visinu valjkastog suda prečnika \(14cm\) ako u njega stane \(3l\) vode. \(\pi \approx \frac{22}{7}\)

 

4. Površina valjka je \(48\pi cm^2\), a površina njegovog omotača je \(30\pi cm^2\). Izračunaj zapreminu valjka.

Pogledaj zadatke za II grupu: MKo8BGIV_272

MKo8BGIV_272

Matematički list br. 5, 2008/09

II grupa

1. Rotacijom pravougaonika čije su stranice \(a=6cm\) i \(b=4cm\) oko kraće stranice nastaje valjak. Izračunaj zapreminu tog valjka.

 

2. Obim osnog preseka jednakostraničnog valjka je \(16cm\). Izračunaj površinu tog valjka.

 

3. Odredi visinu valjkastog suda prečnika \(14cm\) ako u njega stane \(4l\) vode. \(\pi \approx \frac{22}{7}\)

 

4. Površina valjka je \(60\pi cm^2\), a površina njegovog omotača je \(42\pi cm^2\). Izračunaj zapreminu valjka.

Pogledaj zadatke za I grupu: MKo8BGIV_271

MKo8BGIV_208

Matematički list br. 5, 2007/08

II grupa

1. Reši sistem jednačina: $$x-3y=2$$ $$3x-7y=20$$

 

2. Reši sistem jednačina: $$-3x-2\cdot (y-2)=2y-x$$ $$\frac{2}{5}(x+2)-(y-x)=-1$$

 

3. Napiši funkciju čiji grafik sadržu tačke \(A=(2,0)\) i \(B=(1,6)\).

 

4. Odredi koordinate preseka grafika datih funkcija: $$2y=x+2$$ $$y+x=4$$ $$y-x=4$$

 

5. Broj 98 rastavi na dva sabirka tako da četvrtina prvog sabirka bude za tri manja od sedmine drugog sabirka.

Pogledaj zadatke za I drupu: MKo8BGIV_207

Još članaka...

Vi ste ovde: Home Provera znanja Kontrolni zadaci IV tromesečje VIII razred