Pismeni zadaci

MPo5BGI_354

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2009/10

I grupa

1. Nabrajanjem elemenata i Venovim dijagramom predstavi skupove:

\(A=\left \{x|x \text{ je paran broj druge desetice } \right \}\)

\(B=\left \{ y|y\in \mathbb{N}, z-9 < 7 \right \}\)

\(C=\left \{ z|z\in \mathbb{N} 13 \leq y <19 \right \}\)

2. Neka su \(P,Q\) i \(R\), redom, skupovi slova reči: NARANDŽA, MANDARINA i NAR. Odredi skupove: \(P,Q\) i \(R\), \(P\cap R;Q\setminus R;R\setminus P;P\cup Q\cup R\). U kakvom su odnosu:

a) \(R\) i \(P\);

b) \(R\) i \(Q\)?

3. Izračunaj vrednost izraza: $$345:(17-2)+(7+4)\cdot 7$$

4. Tačke \(M,N,P\) i \(R\) pripadaju jednoj pravoj, tačke \(A\) i \(B\) su van te prave. Koliko je

a) duži,

b) pravih

određeno ovim tačkama?

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje V razred MPo5BGI_354