Pismeni zadaci

MPo5BGI_358

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Skup \(A\) čine svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(12\), a skup \(B\) svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(30\). Nabroj sve elemente tih skupova, nacrtaj dijagram i odredi skup \((A\cup B)\setminus (A\cap B)\)

2. U petom razredu jedne škole ima \(103\) učenika. Od njih, \(47\) učenika uči nemački jezik, \(58\) uči ruski, a \(25\) ne uči ni jedan od ova dva jezika. Koliko učenika uči oba jezika?

3. Popuni prazna mesta u tabeli:

\(x\)
\(106-6\cdot (x+1)\)
4
 
 
70
7
 
 
52

4. Konstruiši \(k(S, 3cm)\) i nacrtaj tačku \(A\) u njenoj spoljašnjoj oblasti. Nacrtaj one tangente kružnice koje su paralelne pravoj \(SA\).

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje V razred MPo5BGI_358