Pismeni zadaci

MPo5BGI_359

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

II grupa

1. Skup \(A\) čine svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(36\), a skup \(B\) svi prirodni brojevi kojima se može deliti broj \(20\). Nabroj sve elemente tih skupova, nacrtaj dijagram i odredi skup \((A\cup B)\cap  (A\setminus  B)\)

2. U petom razredu jedne škole ima \(107\) učenika. Od njih, \(53\) učenika uči nemački jezik, \(28\) uči nemački i  ruski, a \(29\) ne uči ni jedan od ova dva jezika. Koliko učenika uči ruski jezik?

3. Popuni prazna mesta u tabeli:

\(x\)
\(118-8\cdot (x+1)\)
3
 
 
86
9
 
 
30

4. Konstruiši \(k(S, 3cm)\) i nacrtaj tačku \(A\) u njenoj spoljašnjoj oblasti. Nacrtaj one tangente kružnice koje su normalne na pravu \(SA\).

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje V razred MPo5BGI_359