Pismeni zadaci

MPo5BGI_374

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Elementi skupa \(A\) su parni brojevi treće desetice, a skupa \(B=\left \{ 18,20,24,30,32 \right \}\). Odredi skupove \(A,A\cup B, A\cap B\).

2. Prikaži skupove \(M=\left \{ m,a,t,i,s \right \}\) i \(T=\left \{ t,e,n,i,s \right \}\) Venovim dijagramom i odredi skupove \(M\cap T\) i \(M\setminus T\).

3. a) Odredi broj koji je za \(12\) manji od broja \(2550:50-25\).

b) Koliko puta je broj \(36\cdot 15 \) veći od broja \(20\)?

4. Kolinearne tačke i jedna nekolinearnaDate su tačke \(A,B,C,D\) i \(E\). Vidi sliku i nacrtaj u svesci! Koliko:

a) pravih;

b) duži

je određeno parovima ovih tačaka? Nacrtaj te prave.

5. Nacrtaj kvadrat \(ABCD\) stranice \(3cm\) i krug \(K(A,3cm)\). Osenči oblast kvadrata koju čine tačke koje nisu u oblasti kruga.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje V razred MPo5BGI_374