Pismeni zadaci

MPo6BGI_106

Matematički list, 2008/09

I grupa

1. Popuni tablicu:

 

\(x\)
-5
 
\(-x\)
 
-2
\(-(-x)\)
 
 
\(\left | x \right |\)
 
 
\(\left | -x \right |\)
 
 
\(x-\left |x  \right |\)
 
 

Rešenje: Zadatak 0535

 

2. Izračunaj vrednost izraza:

a) \(-7+15-(-12)+(-20)\);

b) \(-(24-36+14)-(-54-24)\);

c) \(\left | 21-27 \right |-\left | -21-27 \right |\).

Rešenje: Zadatak 0536

 

3. Ako za uglove trougla ABC važi da su: \(\alpha _{1}=110^{\circ}30'\) i \(\beta =12^{\circ}30'\), izračunaj \(\gamma , \alpha , \beta _{1}, \gamma _{1}\).

Rešenje: Zadatak 0537

 

4. U kojim granicama je obim jednakokrakog trougla čije su dve stranice 10 cm i 6,5 cm?

Rešenje: Zadatak 0538

 

5. Uporedi uglove trougla ABC ako za njegove stranice a, b i c važi \(b=a+2\), \(c=b-1\), a njegov obim je 72.

Rešenje: Zadatak 0539

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGI_107

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VI razred MPo6BGI_106