Pismeni zadaci

MPo6BGI_107

Matematički list, 2008/09

II grupa

1. Popuni tablicu:

 

\(x\)
 
 -4
\(-x\)
7
 
\(-(-x)\)
 
 
\(\left | x \right |\)
 
 
\(\left | -x \right |\)
 
 
\(x-\left |x  \right |\)
 
 

Rešenje: Zadatak 0540

 

2. Izračunaj vrednost izraza:

a) \(9-(-21)-15+(-40)\);

b) \(-(-35+17-23)-(42-57+13)\);

c) \(-\left | 17-24 \right |+\left | -24-14 \right |\).

Rešenje: Zadatak 0541

 

3. Ako za uglove trougla ABC važi da su: \(\alpha =110^{\circ}30'\) i \(\beta_{1} =170^{\circ}30'\), izračunaj \(\gamma , \alpha_{1} , \beta, \gamma _{1}\).

Rešenje: Zadatak 0542

 

4. U kojim granicama je obim jednakokrakog trougla čije su dve stranice 7,2 cm i 9 cm?

Rešenje: Zadatak 0543

 

5. Uporedi uglove trougla ABC ako za njegove stranice a, b i c važi \(b=a-4\), \(c=b+1\), a njegov obim je 62.

Rešenje: Zadatak 0544

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo6BGI_106

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VI razred MPo6BGI_107