Pismeni zadaci

MPo6BGI_362

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2010/11

I grupa

1. Šta je veće: zbir ili razlika brojeva \(156\) i \(-123\)?

2. Ako je \(x+y=-7\) odredi vrednost izraza:

a) \(-(x+y)\);

b) \(\left | x+y \right |\);

c) \(-x-y\);

d) \((x-3)+(y+7)\).

3. Odredi unutrašnje i spoljašnje uglove trougla \(ABC\) ako je:

\(\alpha =x+15^{\circ},\beta =x-25^{\circ},\gamma =x-5^{\circ}\).

4. Izračunaj oštre uglove pravouglog trougla ako je jedan od njih pet puta manji od drugog ugla.

5. Izračunavanje unutrašnjih uglova trouglaNa osnovu podataka sa slike izračunaj unutrašnje uglove trougla \(ABC\) (\(CD\) je simetrala ugla \(ACB\) i \(BD=CD\)).

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VI razred MPo6BGI_362