Pismeni zadaci

MPo6BGI_378

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

I grupa

1. Ako je \(x=(-4)-(-3)+(-5)\) i \(y=-1-x\), izračunaj koliko je $$\left | x-1 \right |-\left | y-2 \right |$$

2. Reši sledeće jednačine:

a) \(-2-x=-7\);

b) \(-3+(x-5)=-2\).

3. Obim jednakokrakog trougla \(ABC\) je \(56cm\), a jedna stranica \(3dm\) \(7cm\). Odredi dužine ostale dve stranice tog trougla.

4. Ugao na osnovici jednakokrakog trougla je za \(6^{\circ}\) manji od ugla pri vrhu. Odredi veličinu uglova koje simetrala ugla na osnovici zaklapa sa kracima tog trougla.

5. U trouglu \(ABC\) su dati unutrašnji ugao \(\alpha =82^{\circ}\) i spoljašnji ugao \(\beta _1=102^{\circ}\). Izračunaj sve uglove tog trougla i poređaj stranice po veličini.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VI razred MPo6BGI_378