Pismeni zadaci

MPo6BGI_379

Opština
Beograd
Škola
DMS
profesor
Matematički list, 2011/12

II grupa

1. Ako je \(x=(-5)-(-4)+(-11)\) i \(y=-1-x\), izračunaj koliko je $$\left | x-2 \right |-\left | y-1 \right |$$

2. Reši sledeće jednačine:

a) \(-1-x=-3\);

b) \((x-1)+(-3)=-4\).

3. Obim jednakokrakog trougla \(ABC\) je \(7dm\) \(8cm\), a jedna stranica \(18cm\). Odredi dužine ostale dve stranice tog trougla.

4. Ugao na osnovici jednakokrakog trougla je za \(9^{\circ}\) veći od ugla pri vrhu. Odredi veličinu uglova koje simetrala ugla na osnovici zaklapa sa kracima tog trougla.

5. U trouglu \(ABC\) su dati unutrašnji ugao \(\alpha =56^{\circ}\) i spoljašnji ugao \(\gamma _1=134^{\circ}\). Izračunaj sve uglove tog trougla i poređaj stranice po veličini.

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VI razred MPo6BGI_379