Pismeni zadaci

MPo7BGI_013

1. Izračunaj vrednost izraza: \(\frac{5^{2}}{3}-\frac{5}{3^{2}}-\left ( \frac{4}{3} \right )^{2}\).

Rešenje: Zadatak 0063

 

2. Reši sledeće jednačine: a) \(1-\frac{4}{9}x^2=-8\); b)\(\sqrt{\left ( 2x-3 \right )^2}=1\).

Rešenje: Zadatak 0064

 

3. Hipotenuza pravouglog trougla je 34cm, a jedna kateta je \(\frac {15}{17}\) hipotenuze. Izračunaj drugu katetu, obim i površinu tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0065

 

4. U pravouglom trouglu jedan ugao je 30°, a naspramna stranica je 6cm. Izračunaj obim i površinu tog trougla.

Rešenje: Zadatak 0066

 

5. U jednakokrakom trapezu dijagonala je 25cm, a visina 7cm. Izračunaj površinu tog trapeza.

Rešenje: Zadatak 0067

Zadaci za II grupu: MPo7BGI_014

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred MPo7BGI_013