Pismeni zadaci

MPo7BGI_085

III grupa

 

1. Koristeći se, po potrebi, tablicama kvadratnih korena, izračunaj na dve decimale vrednost izraza $$4\sqrt{81}-\sqrt{702}-3\sqrt{3,35}$$

Rešenje: Zadatak 0436

 

2. Izračunaj: $$(\frac{1}{2}\sqrt{81}-\sqrt{112})\cdot \sqrt{63}$$

Rešenje: Zadatak 0437

 

3. Nacrtaj kvadrat površine \(16cm^2\). Zatim, koristeći se dobijenom slikom, konstruiši kvadrat površine \(8cm^2\).

Rešenje: Zadatak 0438

 

slika uz zadatak 04394. Na osnovu podataka sa slike izračunaj površinu paralelograma ABCD.

Rešenje: Zadatak 0439

 

5. Izračunaj površinu jednakokrakog trapeza kome je srednja linija 2dm, i dijagonala 29cm.

Rešenje: Zadatak 0440

Pogledaj zadatke za I grupu: MPo7BGI_083

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGI_084

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred MPo7BGI_085