Pismeni zadaci

MPo7BGI_096

Matematički list, 2007/08

I grupa

1. Izračunaj:

a) \(-5\sqrt{16}+\sqrt{121}\);

b) \((-0,1)^2-2\cdot \sqrt{0,25}-\frac{1}{10^2}\).

Rešenje: Zadatak 0487

 

2. Uprosti izraz: $$(\frac{2}{\sqrt{5}}-3\sqrt{20}+\sqrt{45})\cdot \sqrt{5}$$

Rešenje: Zadatak 0488

 

3. Izračunati obim i površinu pravouglog trougla čija je hipotenuza \(17cm\) a jedna kateta \(8cm\).

Rešenje: Zadatak 0489

 

4. Izračunaj dužinu težišne duži \(t_{b}\), pravouglog trougla čija je kateta \(a=5cm\) i hipotenuza \(c=13cm\).

Rešenje: Zadatak 0490

 

5. Površina kvadrata je \(50cm^2\). Odredi stranicu, dijagonalu i obim tog kvadrata.

Rešenje: Zadatak 0491

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGI_097

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred MPo7BGI_096