Pismeni zadaci

MPo7BGI_122

Matematički list, 2009/10

I grupa

1. Izračunaj vrednost izraza: $$1+\left ( \frac{2}{5} \right )^2-\left ( 1+\frac{2}{5} \right )^2+\left ( 1-\frac{2}{5} \right )^2$$

Rešenje: Zadatak 0609

 

2. Izračunaj: $$\sqrt{(4-9)^2}+\sqrt{-3+3\cdot 4}-\sqrt{5^2}$$

Rešenje: Zadatak 0610

 

3. Reši sledeće jednačine:

a) \(4+36x^2=40\);

b) \(\frac{3}{5}x^2=1\frac{2}{3}\).

Rešenje: Zadatak 0611

 

4. Izračunaj dužine težišnih duži pravouglog trougla ABC ( \(\measuredangle C=90^{\circ}\)), ako je dato: \(a=4cm, \alpha =30^{\circ}\).

Rešenje: Zadatak 0612

 

5. Izračunaj obim romba čije su dijagonale 50cm i 48cm.

Rešenje: Zadatak 0613

Pogledaj zadatke za II grupu: MPo7BGI_123

Vi ste ovde: Home Provera znanja Pismeni zadaci I tromesečje VII razred MPo7BGI_122